header
banner

ทำไมฉันถึงควรจะเช่าเครื่องใช้สำหรับเด็กเมื่อฉันสามารถนำมันมาด้วยได้?

คำตอบอสองคำ: ค่าใช้จ่ายแล ความยุ่งยาก.


ค่าใช้จ่าย:

 • คุณอาจถูกเรียกร้องให้จ่ายค่ากระเป๋าเดินทางสูงเกินไป ซึ่งอาจสูงพอๆกับเงิน 8,250 บาท (250 ดอลล่าร์) ต่อรายการ (แต่ละเส้นทาง) ของบางสายการบิน.
 • คุณอาจต้องจ่ายค่าแท็กซี่สองคันหรือจ่ายสำหรับรถที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเพื่อขนสัมภาระทั้งหมดของคุณ.
 • คุณอาจต้องห าซื้อของใช้ สำหร ับเด็กใหม่เพื่อทดแ ทนตัว ที่ได้รับความ เสียหายใดๆใ นช่วงเวลา ที่มาถึงซึ่งควา มรับผ ิดชอบของส ายการบินอาจจ ะไม่ครอบคลุมส่วนนี้.

ความยุ่งยาก:

 • คุณต้องลากกระเป๋า สิ่งของของบุตรหลานของคุ ณจากบ้านไปยังสนามบิน ไปจนถึงที่พักในช่วงวั นหยุดของคุณ แล้วลากกล ับไปยังสนามบินแ ละอีกครั้งที่ต้องลากจ ากสนามบินกลับไปยัง บ้านของคุณ- ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในข ณะที่คุณต้องจ ัดการกับเจ้าตัวเล็กและก ระบวนการออกเดินทางและการมาถึง
 • คุณอาจต้องหาซื้อสินค้าในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยเพื่อทดแทนของใช้ชิ้นที่เสียหายไปในระหว่างการเดินทางในทันทีที่คุณมาถึง
 • สิ่งของเครื่องใช้ที่มีอยู่รอบๆที่พักของคุณอาจมีมาตราฐานความปลอดภัยน้อยกว่าเครื่องใช้ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน

เครื่องใช้ของเราให้เช่าในราคาที่น้อยกว่าที่คุณต้องจ่ายในการที่คุณนำเอาเครื่องใช้ของคุณมาเองจากบ้าน.

เราตรวจสอบทุก การส่ง คืนและทำใ ห้มั่นใจว่าเครื่องใช้ที่คุณเช่าจากเ รานั้นมีความปลอดภัย ปลอดเชื้อโรคและ อยู่ในสภาพดีเยี่ยม เรายังบริการรับแล ะส่งเครื่ องใช้ถึงรีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮา ส์ หรือที่พักส่วนตัวของคุณ


ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับช่วงวันหยุดของคุณ ปล่อยให้เราห่วงเรื่องของใช้ส่วนตัวของบุตรหลานของคุณ • ฉันจะสั่งจองได้อย่างไร?

  ตอบ. เข้าชมได้อย่างง่ายที่ หน้าผลิตภัณฑ์ ของเรา แล้วใส่ข้อมูลวันที่มาถึ งและวันที่ออกเ ดินทางของคุณ จากนั้นเลือกสินค้าและจ ำนวนที่คุณต้องการเช่า เมื่อคุณได้ทำการเลือกแล้วให้ค ุณใส่ข้อ มูลรายละเอียดของค ุณอย่างง่ายแล้วกดปุ่ม “ยินยอม” ตรงส่วนสุดท้ายของหน้าเว็บ คุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการสั่งจองของคุณในทันที

  ในอีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Live Chat หรือ Skype เพื่อพูดคุยถึงความต้องการของคุณ สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้ตั้งแต่เวลา 9:00- 5:00 น เจ็ดวันทำ การในหนึ่งสัปดาห์ ข้อมูลการติดต่อ ของเราดูได้ที่หน้าติดต่อเรา.


  คุณ คิดค่าใช้จ่ายในการรับและส่งสินค้าหรือไม่?

  บริการรับและส่งสินค้าให้เช่าของเราทุกที่ในภูเก็ตให้บริการฟรีสำหรับทุกการสั่งจอง.


  มีการสั่งจองขั้นต่ำที่ฉันต้องทำใช่ไหม?

  ใช่ สั่งจองอย่างน้อย 1,200 บาทขึ้นไปสำหรับบริการส่งสินค้า


  ฉันจะชำระค่าเช่าได้อย่างไร?

  คุณสามารถชำระค่าเช่าได้ทั้งโดยบัตรเครดิต หรือ เงินสดในวันที่มีการส่งมอบสินค้า โดยส่วนล่างของหน้า “ผลิตภัณฑ์” จะให้คุณเลือกวิธีการช ำระเงินที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณเลือกที่จะชำระ ด้วยบัตรเครดิต เราจะส่งใบเสร็จรับเงินของ Paypal ผ่านอีเมลล ์ของคุณภายใน 24 ชั่วโมงของการ สั่งจองของคุณ

  ถ้าชำระด้วยเงินสด กรุณา หมายเหตุ สินค้าจะส่งถึงคุณหลังจากคุณมาถึงและให้ทำการชำระเงินทันที


  ฉันจะได้รับสินค้าเหมือนที่แสดงในหน้าเว็บอย่างแท้จริงใช่หรือไม่?

  เราเก็บสินค้าไว้ใน คลังสินค้าซึ่งมีขอบเขตกว้าง จากตัวแทนจำหน่ายแล ะผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ สินค้าที่มีอยู่มีการปรับเ ปลี่ยนเกือบทุกวัน! มันค่อนข้างที่จะเป ็นไปไม่ได ้ที่จะแสดงสินค้าทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ดังนั้นรูปทุกรูปที่ใช้ในหน้าเว็บไ ซด์จะเป็นเฉพาะตัวอย่างของชนิด วัตถุประสงค์การใช้งานและคุณภาพของมันเท่านั้น


  นโยบายการยกเลิกการสั่งจองของคุณเป็นอย่างไร?

  การยกเลิกในช่วง 7 วันก่อนที่คุณมาถึงจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย การยกเลิกภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณมาถึงจะคิดเงิน 50% ของราคาการสั่งจองทั้งหมด


  ฉันต้องสั่งจองล่วงหน้านานเท่าใดฦ?

  เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไ ด้สินค้าที่คุณจอง เราเสนอแนะให้คุณสั่งจองท ันทีที่แผนการเดินท างของคุณได้รับการยืนยัน เราเข้าใจดีว่าบางครั้งก ารวางแผนการเ ดินทางไม่สามารถทำได้จนกว ่านาทีสุดท้าย ด ังนั้นเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที ่สุด เพื่อจัดให้เหมาะสมกับตารางการเดินทางและควา มต้ องการของคุณ สิ่งนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งในช่วงไฮ ซีซั่น และช่วงวันหยุด


  นโยบายการคืนเงินของคุณเป็นอย่างไร?

  การคืนเงินสำหรับการสิ้นสุดการเช่ าก่อนระยะเวลาที่กำหนดจะแบ่งตามส่วน 50% ของระยะเวลาการเช่าที่ไม่ได้ใช้ ลบด้วย ค่าธรรมเนียมการส่งและระยะเวลาที่ใช้จริง ถ้าคุณไม่พอใจในตัวสินค้าในส่วนใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ แล้วเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุด


  ยังคงมีคำถามใช่ไหม?

  A. ติดต่อเราโดยตรงที่ +66 0 7622 6524 หรือส่งคำถามของคุณมาที่ : [email protected]


  LiveZilla Live Help

co

stay
bangkokbabyrentals